Webinar Samenwerkportaal

Graag willen we jullie uitnodigen voor het webinar ‘Veilig samenwerken met externe  ketenpartners  vanuit PowerBrowser’!

Je werkt met veel organisaties samen op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving in het kader van de Omgevingswet. Je wilt elkaar voorzien van actieverzoeken en de daarbijhorende documenten. Tot nu toe wordt dat veelal per mail, DropBox, WeTransfer of andere onveilige oplossingen gedaan. Gevolg is dat er verschillende versies van documenten ontstaan, documenten zweven binnen de organisatie en daarbuiten. Om over de AVG/archiefwet nog maar te zwijgen!

Om al deze obstakels in één keer uit de weg te ruimen, ontwikkelde Gentics samen met OPEN.satisfaction het Samenwerkportaal: een gebruiksvriendelijk platform waarop overheidsinstellingen eenvoudig en veilig digitaal kunnen samenwerken met elke denkbare partij. Intern en extern, publiek en privaat. 

In deze sessie laten we de succesvolle integratie zien met Genetics PowerBrowser, waarbij er een samenwerking wordt aangemaakt tussen een bevoegd gezag en haar ketenpartner. Volledig beveiligd middels 2FA en E-herkenning. Zo houd je grip en zicht op de zaak en de informatie. Wie wil dat nou niet? Laat je verrassen in een spetterende live demo en zie zelf de mogelijkheden. 

Het webinar zal op drie verschillende momenten gegeven worden:

  • dinsdag 8 juni 10:00-11:00 uur
  • donderdag 10 juni 14:00 -15:00 uur
  • donderdag 17 juni 10:00-11:00 uur

Via onderstaande link kun je jezelf inschrijven en aangeven welke datum schikt. Vanuit Genetics wordt er dan een e-mail gestuurd met daarin de Teams link. 

Webinar – Samenwerken met externe ketenpartners vanuit PowerBrowser

Schrijf je snel in voor het webinar en hopelijk tot dan!