Webinar Samenwerkportaal

Graag willen we jullie uitnodigen voor het webinar â€˜Veilig samenwerken met externe  ketenpartners  vanuit PowerBrowser’! Je werkt met veel organisaties samen op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving in het kader van de …