Succesvolle implementatie iDocumenten bij gemeente Nunspeet

OPEN.satisfaction heeft op vrijdag 20 januari samen met PinkRoccade weer een succesvolle implementatie van iDocumenten afgesloten.

In 2015 besloot de gemeente Nunspeet om een efficiëntere bedrijfsvoering door te voeren in de vorm van zaakgericht werken. Aangezien er veel taakspecifieke applicaties zijn aangesloten op de Makelaarsuite van PinkRoccade was de keuze voor iDocumenten als DMS een logische.
De gemeente Nunspeet heeft ervoor gekozen om CZA, iBurgerzaken en SquitXO (van Roxit) aan te sluiten op iDocumenten. Dit houdt in dat er 1 centraal opslagpunt is voor zaken voor al deze applicaties.
De gemeente heeft er ook voor gekozen om OPEN.email te gebruiken, hiermee kunnen e-mails (en bijlagen) gemakkelijk worden toegevoegd aan een bestaande zaak of een nieuwe zaak initiëren.

Naast de implementatie van iDocumenten en de koppelingen naar taakspecifieke applicaties moest er ook 600GB aan content gemigreerd worden van het oude DMS Corsa naar iDocumenten. Na een migratieanalyse resulteerde dit in twee deelprojecten: migratie Squit XO en migratie overige.

“In totaal zijn alle 6.000 zaken en 44.000 documenten in 1 weekend gemigreerd van Corsa naar iDocumenten. Het mooie van deze migratie was dat medewerkers die werken in Squit XO na het weekend van de migratie verder konden en het voor hen leek of er niets was aangepast. Achter de schermen was alle content echter omgezet van Corsa naar iDocumenten.” aldus projectleider Roy Strijker.
Daarnaast is alle overige content uit Corsa ook gemigreerd naar iDocumenten. Dit waren in totaal zo’n 30.000 dossiers en 200.000 documenten.

Zoals te zien op de foto was het tijd voor champagne om dit gezamenlijke succes van de gemeente Nunspeet, PinkRoccade en OPEN.satisfaction te vieren.