Oplevering RijksZaakOp 29 maart vond de release van RijksZaak 1.0 plaats. OPEN.satisfaction is trots dat het heeft mogen bijdragen aan het succes van RijksZaak. Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling binnen de Rijksoverheid. Het verbetert de (efficiency van) dienstverlening en de toegankelijkheid van informatie. Tevens leidt het vaak tot kostenbesparing.

Toegankelijke informatie

Zaakgericht werken gaat ervan uit dat alle informatie over de behandeling van een zaak aan die zaak gekoppeld is en voor alle betrokkenen toegankelijk is. Dit zorgt voor transparantie en een prettige samenwerking.

Processen bewaken

RijksZaak stelt organisaties in de gelegenheid de kwaliteit en doorlooptijd van processen beter te bewaken. Burgers en bedrijven kunnen de afhandeling van zaken eenvoudiger en beter volgen, bijvoorbeeld via MijnOverheid.

Standaardisatie via zaaktypen

Zaakgericht werken gaat uit van standaardisatie van processen en de bijbehorende informatie. Hierover worden afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in zaaktypen. Deze zaaktypen kunt u gebruiken voor het inrichten van proces ondersteunende systemen. Een zaaktype bestaat uit de combinatie van onder andere statussen, betrokkenen, documenten, zaakobjecten en resultaten. Het laatste aspect legt de relatie naar archivering van het zaakdossier.

Gelaagd informatiesysteem

RijksZaak bestaat uit 2 lagen; de basisdienst en het klant specifieke deel. De basisdienst is een generiek platform, bestaande uit een IAAS-laag en daar bovenop geïmplementeerd de basiscomponenten, Pega, Alfresco, DocGen, EnterpriseDB en een koppeling met TVS voor toegang-authenticatie. Tevens zit in RijksZaak een aantal generieke functionaliteiten zoals toegangsverlening, zoeken en archiveren die elke (nieuwe) klant kan gebruiken uit een Cloud platform met daarin een aantal generieke functionaliteiten en koppelingen. Daarnaast is er een omgeving waarin de klant haar specifieke processen, functionaliteiten en koppelingen kan laten bouwen en onderhouden.

Basiscomponenten

RijksZaak bestaat uit 5 ICT-componenten die we slim laten samenwerken:
  1. Pega voor zaakmanagement en ontwikkeling van applicatie voor de afhandeling van zaken
  2. Alfresco voor document-, dossier- en archiefbeheer
  3. DocGen voor genereren van documenten
  4. EnterpriseDB als database
  5. OpenShift: container platform als basis voor onze Cloud
Meer informatie over RijksZaak kunt u vinden op: www.rijkszaak.nl