Pilot Alfresco DMS gemeente Druten succesvol afgesloten

De gemeente Druten heeft op 1 juli 2013 de pilot Alfresco DMS positief afgesloten. OPEN.satisfaction heeft tijdens de pilot diverse scenario’s geïmplementeerd, zoals opslag van e-formulieren, inkomende post en zaakdossiers. Alfresco wordt als open source document- en recordmanagement systeem gebruikt binnen de Pink Roccade portfolio. De integratie van Alfresco met onder andere Makelaarsuite onderdelen zoals het zaaksysteem, de zaaktypecatalogus (ZTC) en de nieuwe KING zaak-DMS services waren een belangrijk onderdeel van de pilot.

Na de zomer start de gemeente Druten met de volledige implementatie.

Lees meer over de positionering van Alfresco in de oplossingen van Pink Roccade Local Government.