Publiceren vanuit het DMS naar PLOOI: Platform Open Overheidsinformatie?

OPEN.publish biedt de oplossing!

Met ingang van 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) ingetreden. De wet schrijft voor dat een groot aantal overheidsorganisaties publieke informatie openbaar dient te maken. Hiermee dragen overheidsorganisaties bij aan transparantie en openheid bij het uitvoeren van de publieke taken en dienstverlening die zij uitvoeren.

Digitale archiefsystemen bevatten tal van vormen van informatie rondom de uitvoering van activiteiten binnen het primaire en secundaire proces van een organisatie. Deze systemen bieden structuur aan en metadata draagt bij aan de context van deze informatie. Stukken en dossiers kennen vaak classificatie van vertrouwelijkheid- en openbaarheidsniveaus. Daarmee is een digitaal archiefsysteem het vertrekpunt voor actieve publicatie.

OPEN.publish biedt de oplossing om vanuit het digitaal archiefsysteem te kunnen publiceren naar PLOOI. PLOOI is het platform waarop overheidsorganisaties informatie kunnen aanbieden welke vervolgens binnen een publieke omgeving beschikbaar gesteld worden aan burgers en bedrijven. PLOOI is gerealiseerd door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiƫle Overheidspublicaties (KOOP), welke onderdeel is van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, bekend van onder meer officiƫle overheidspublicaties op overheid.nl en de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB).

Als OPEN.satisfaction zijn wij trots de eerste aansluiting gerealiseerd te hebben op de PLOOI sandbox en daarmee de basis te bieden om organisaties als eerste aan te sluiten wanneer PLOOI in productie gaat. Is uw organisatie klaar om de early adopter te zijn en straks als koploper aan te sluiten? Neem contact op!


De voordelen van OPEN.publish

  • Generieke opzet voor eenvoudige integratie ongeacht welk DMS gebruik wordt
  • Reeds bewezen oplossing op DMS Alfresco
  • Ook als losse applicatie af te nemen en te implementeren in uw organisatie
  • Tijdbesparing en ontlasting medewerkers door mogelijkheid actief automatisch publiceren
  • Actieve doorontwikkeling op basis van eisen KOOP, beschikking tot de nieuwste functionaliteiten

Neem contact met ons op

Voor vragen of overleg zijn we altijd beschikbaar.
+31 (0)85 4016540
info@opensatisfaction.nl