Archiveer vanuit iedere applicatie met de OPEN.print Alfresco Connector

Zaakgericht werken is kennismaken met nieuwe stromen van informatie. Veel informatie is al digitaal beschikbaar, maar er wordt nog steeds geprint om vervolgens het document opnieuw te digitaliseren. Het resultaat: er wordt veel tijd besteed aan hetzelfde document doordat er geprint, gescand, geclassificeerd en dan pas gearchiveerd wordt.

Onze archiveeroplossing OPEN.print biedt de mogelijkheid documenten toe te voegen aan een zaak vanuit iedere applicatie. Documenten worden omgezet naar archiefwaardige PDF/A-documenten, zodat deze conform de geldende standaard gearchiveerd worden. Iedere applicatie met printfunctionaliteit wordt ondersteund.

Vanuit het te archiveren document kan eenvoudig een nieuwe zaak geïnitieerd worden of het document kan aan een bestaande zaak gekoppeld worden. De behandelaar heeft de mogelijkheid om metadata van het document zoals titel, ontvangstdatum en documenttype direct toe te voegen vanuit de applicatie waarin gewerkt wordt.

Indien er een koppeling aanwezig is met een gegevensmagazijn is OPEN.print ook in staat nieuwe zaken aan te maken op basis van gevalideerde persoonsgegevens. Zo wordt het document met bijbehorende metadata altijd gevonden in Alfresco en het zaaksysteem.