Introductie OPEN.beheer

Om gebruikers zorgeloos te laten werken met iDocumenten is het van essentieel belang dat het beheer van iDocumenten goed verricht wordt. Om dit beheer voor de functioneel- & applicatiebeheerders te vergemakkelijken is OPEN.beheer gebouwd. Bij de introductie van OPEN.beheer zijn er vier tabbladen beschikbaar waar beheerders in kunnen werken.  Een van deze tabbladen is Zaaktype beheer. Hier kan de gebruiker zien of de zaaktypen goed zijn ingericht binnen iDocumenten. Wanneer een zaaktype ontbreekt in iDocumenten, kan deze direct worden aangemaakt. Daarnaast biedt deze module de mogelijkheid om de rechten per zaaktypen op zaak- en documentniveau in te stellen en te beheren. Het komt soms voor dat de rechten worden gewijzigd voor een zaaktype. Deze nieuwe rechten komen wel op nieuwe zaken te staan, maar de al bestaande zaken hebben nog de oude rechten. De rechten op bestaande zaken kunnen nu makkelijk via Zaaktype beheer goed worden gezet.

Daarnaast hebben wij een oud probleem opgelost door het tabje ‘prullenbakbeheer’. Voorheen werd de prullenbak niet automatisch geleegd binnen iDocumenten. Beheerders waren hierdoor kostbare tijd kwijt met het opruimen van de prullenbak. Het scrumteam heeft ervoor gezorgd dat de prullenbak nu wel automatisch geleegd kan worden. Documenten en mappen die voor een bepaalde termijn in de prullenbak staan worden automatisch verwijderd. Binnen ‘prullenbakbeheer’ is er de mogelijkheid om het automatisch verwijderen aan of uit te zetten. Als beheerder heb je de mogelijkheid om een termijn in te stellen wanneer de prullenbak geleegd dient te worden.

Om ervoor te zorgen dat alle componenten voor de beheerder in een oogopslag te zien is, is er gekozen om PDF transformatie configuratie in OPEN.beheer te plaatsen. Tot slot is de tab ‘Zoekopdrachten beheren’ toegevoegd. Een beheerder krijgt hiermee de mogelijkheid om zoekopdrachten vooraf op te maken en deze beschikbaar te stellen aan alle gebruikers van OPEN.dossier. Daarnaast is het mogelijk om al aangemaakte zoekopdrachten aan te passen indien dit nodig wordt geacht.

De OPEN.beheer module is beschikbaar vanaf iDocumenten versie 5.8 en zal op basis van co-creatie uitgebreid worden met nieuwe beheerfuncties.