Metagegevens en het e-Depot

Metagegevens moeten op een gestructureerde manier aangeleverd worden om ervoor te zorgen dat digitale archiefbescheiden opgeslagen kunnen worden in het E-Depot van het Nationaal Archief. Deze structuur is vastgelegd in een metagegevensmodel voor het e-Depot. Van dit model is een XML-formaat afgeleid.

Het metagegevens model is vertaald naar een machine leesbare vorm: het XML-formaat ToPX. Het e-Depot kan in deze vorm metagegevens conform het metagegevensmodel automatisch verwerken. De software van het e-Depot controleert daarbij de structuur en de aanwezigheid van verplichte elementen. 

Het metagegevensmodel en het XML-formaat kunnen vrijelijk gebruikt worden in de eigen organisatie.

Bedoeling is dat Nationaal archief in 2024 Metagegevens Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO) gaat implementeren met een majeure update van het e-Depot. TMR en TMLO zullen worden vervangen voor MDTO. Dit zal impact hebben op de koppelvlakken naar het e-Depot. Dit heeft ook gevolgen voor het metagegevensmodel e-Depot en voor ToPX. Er zal gewerkt worden aan ontwikkeling van nieuwe toegangsketens en aanpassingen dienen gedaan te worden van bestaande toegangsketens aan de nieuwe Archiefwet. Maar nu al kunnen overheden metagegevens conform MDTO aanleveren.

Benieuwd naar verdere informatie omtrent export naar het e-Depot en specificaties m.b.t. ToPX? Bekijk dan de website van het Nationaal Archief.