Invoering nieuwe Archiefwet

De nieuwe Archiefwet gaat mogelijk in op 1 januari 2024. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerde update over de processtappen die doorlopen moeten worden voordat de wet in werking kan treden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de behandeling in de Eerste en Tweede Kamer en het uitwerken van het Archiefbesluit en de Archiefregeling.

Rondetafelgesprek Tweede Kamer

Op dit moment is de voorbereiding voor de behandeling van de wet door de Tweede Kamer in volle gang In dit kader heeft de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op woensdag 23 februari 2022 een rondetafelgesprek georganiseerd. De Kamerleden hebben hun inzicht in de Archiefwet en aanverwante onderwerpen kunnen verdiepen. Voor het gesprek zijn gebruikers van archieven, vertegenwoordigers van archiefvormers en toezichthouders plus deskundigen uit de archiefwereld uitgenodigd. Het gesprek is openbaar en voor belangstellenden terug te zien op de website van de Tweede Kamer.

Archiefregeling en -besluit

Voor het uitwerken van de Archiefregeling en het Archiefbesluit roept het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap graag de hulp van experts in. Daarvoor organiseert het op 7 maart een klankbordbijeenkomst met als thema: fysieke materialen en ruimten. Op 14 maart is er opnieuw een klankbord bijeenkomst. Thema is dan: vervanging en vernietiging. Mocht je willen aansluiten bij deze klankbord  bijeenkomst? Klik dan hier.

Tegengeluid

Een aantal archivarissen waarschuwt dat onder de nieuwe Archiefwet de openbaarheid zal afnemen. Door de nieuwe mogelijkheid van ontheffing van overbrenging. Daarom hebben zij eind 2021 op persoonlijke titel een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Benieuwd naar de brief van de archivarissen, bekijk dan het volledige bericht op: https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/nieuws/invoering-nieuwe-archiefwet-mogelijk-begin-2024.