De Omgevingswet

De OmgevingswetAan de slag met de omgevingswet!
De Omgevingswet is een nieuwe wet, die ingaat op 1 januari 2021, waarin 26 huidige wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur gebundeld worden. Om de Omgevingswet te laten slagen, is samenwerking tussen overheden en uitvoeringsorganisaties essentieel. Een mooi hulpmiddel om die samenwerking te oefenen en inzichtelijk te maken, is het simulatiespel ‘Recreatiecentrum’.

Simulatiespel ‘Recreatiecentrum’
Het Omgevingswet Simulatiespel Recreatiecentrum is een onderdeel van het project PIKO (Project Interbestuurlijke Ketensamenwerking Omgevingswet). Het spel, ontworpen door Roland Willemsen, biedt inzichten op gebied van samenwerkingsverbanden en zorgt ervoor dat overheden en uitvoeringsorganisaties die interbestuurlijke samenwerking in de Omgevingswet uit eerste hand kunnen ervaren. De nadruk van het spel ligt op de ketenprocessen en relaties van de ketenpartners. De groepssamenstelling is daarom bij voorkeur interbestuurlijk, inclusief ketenpartners en uitvoeringsorganisaties, en is gemengd wat functies van de deelnemers betreft.

Kenmerken spel
– Vorm: ervaringsgericht, via opdrachten onder begeleiding van een gecertificeerde spelleider
– Duur: 90 minuten met optioneel 30 minuten uitloop voor toezicht- en handhavingtraject
– Deelnemers: 17 tot 22
– Inhoudelijke kennis van materie, juridisch of van procedures is niet nodig, kennis van de Omgevingswet is een pre

OPEN.satisfaction
Wegens de vele aanvragen en het grote succes van het simulatiespel, is de vraag naar spelleiders aanzienlijk gestegen. Onze informatieadviseurs Ella Swart en Maria Marytchev zijn daarom opgeleid en gecertificeerd tot spelleider en begeleiden het simulatiespel door het hele land.

Heeft u interesse om deel te nemen aan een simulatiespel of het spel binnen uw organisatie uit te voeren? Neem dan contact op met Roy Strijker (roy.strijker@opensatisfaction.nl of 06 – 24 41 91 48) om de mogelijkheden te bespreken.