Common Ground is een modernisering van de gemeentelijke informatiearchitectuur.

Binnen de bestaande architectuur is er sprake van toenemende complexiteit en is er een grote afhankelijkheid van leveranciers. Daarnaast worden metadata en documenten vaak op meerdere plaatsen opgeslagen en slipt de huidige architectuur langzaam dicht. Common ground is hierop het antwoord. Gemeente hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatiearchitectuur nodig voor het uitwisselen van gegevens. In de bestaande architectuur voor gegevensuitwisseling is het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacy wetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dit staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg.

Common Ground is een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Zo wordt data losgekoppeld van werkprocessen en applicaties en wordt data bevraagd bij de bron in plaats van het veelvuldig kopiëren van deze data. Door deze herinrichting kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend verbeteren en eenvoudiger inspelen op veranderingen in de markt.

5-lagenmodel

Common Ground is gebaseerd op een architectuur met 5-lagen. Het start met een data-laag, dit is voor opslag/archivering van data. De tweede laag is de service-laag, deze wordt gebruik voor de toegang tot de data middels API’s. De derde laag is de integratie-laag, dit is de landelijke faciliteit voor het uitwisselen van data. De vierde laag is de proces-laag, hierin worden de processen vormgegeven met bijvoorbeeld modelleertalen zoals BPMN. De laatste laag is de interactie-laag: dit zijn de apps waarin medewerkers of inwoners van een gemeente in werken.

Common Ground draait op een gestandaardiseerde infrastructuur die Haven compliant is. Met deze infrastructuur is het mogelijk om op een veilige en stabiele manier de software in Docker containers te draaien. Dit wordt ook wel laag 0 genoemd binnen Common Ground.

Hoe kan OPEN.satisfaction helpen m.b.t. Common Ground

OPEN.satisfaction heeft een focus op informatievoorziening. Aangezien dit een belangrijk onderdeel is binnen Common Ground speelt OPEN.satisfaciton hierop in. Alle apps van OPEN.satisfaction zijn Common Ground proof gemaakt, zodat gemeenten eenvoudig kunnen aansluiten op de nieuwe architectuur. Alfresco wordt hierbij ingezet als Document Registratie Component (DRC), omdat dit platform zeer geschikt is om grote hoeveelheden data in te archiveren. In onderstaande afbeelding staan de verschillende lagen van Common ground weergegeven met daarin de apps en DRC van OPEN.satisfaction:

Hierboven is weergegeven dat de apps van OPEN.satisfaction zoals OPEN.dossier, OPEN.post, OPEN.archief en OPEN.email binnen de Common Ground architectuur kunnen draaien. Daarnaast is in laag 1 Alfresco gepositioneerd als DRC. De apps van OPEN.satisfaction helpen uw organisatie om snel en eenvoudig aan te sluiten op Common Ground en ervoor te zorgen dat uw informatievoorziening en archivering op orde is conform de archiefwet. Daarnaast zijn de apps zeer gebruiksvriendelijk en snel uit te rollen. 

Wilt u aan de slag met Common Ground, neem dan contact op met sales@opensatisfaction.nl om snel over te gaan op de nieuwe architectuur.