Terugblik OPEN.archiefdag

Afgelopen maandag 14 november was het zover: de OPEN.archiefdag. In samenwerking met PinkRoccade mochten wij deze dag op een bijzondere locatie organiseren: het Nationaal Archief in Den Haag was podium …

Klaar voor publiceren op PLOOI!

Vanaf 2023 moeten bestuursorganen actief hun informatie openbaar maken via het Platform voor Open Overheidsinformatie (PLOOI). Het doel van de Wet Open Overheid (Woo) is dat de burger op PLOOI …

OPEN.satisfaction op LIVE!2022

Dinsdag 28 juni is het event LIVE!2022 in het congrescentrum 1931 in ’s-Hertogenbosch. Op dit congres zijn wij aanwezig en willen je graag meer vertellen over domeingericht archiveren en je …

Metagegevens en het e-Depot

Metagegevens moeten op een gestructureerde manier aangeleverd worden om ervoor te zorgen dat digitale archiefbescheiden opgeslagen kunnen worden in het E-Depot van het Nationaal Archief. Deze structuur is vastgelegd in …

Invoering nieuwe Archiefwet

De nieuwe Archiefwet gaat mogelijk in op 1 januari 2024. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerde update over de processtappen die doorlopen moeten worden voordat de wet in werking kan …

KNB zet OPEN.suite in voor digitaal passeren

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft samen met OPEN.satisfaction in een periode van 3 maanden de eerste fase van een compleet nieuw document- en recordsmanagementsysteem geïmplementeerd om de digitale akten …