Een feestelijk moment voor gemeente Amersfoort

Afgelopen maand is de gemeente Amersfoort ‘live’ gegaan met zowel iBurgerzaken als iArchief. Met iArchief wordt de documentaire neerslag uit processen zaakgericht opgeslagen en gearchiveerd. Zodoende wordt er voldaan aan …

De Omgevingswet

De Omgevingswet De Omgevingswet is een nieuwe wet, die ingaat op 1 januari 2021, waarin 26 huidige wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur gebundeld …

Introductie OPEN.beheer

Om gebruikers zorgeloos te laten werken met iDocumenten is het van essentieel belang dat het beheer van iDocumenten goed verricht wordt. Om dit beheer voor de functioneel- & applicatiebeheerders te …

Lessons learned: Alfresco DevCon 2019

Van 29 tot en met 31 januari vond Alfresco Devcon plaats. Alfresco Devcon is het jaarlijks conferentie voor developers die met Alfresco werken. Met een grote groep developers hebben wij …

Alfresco DevCon 2019

Ook in 2019 vindt er weer een DevCon plaats wat volledig gericht is op Alfresco technologie met als motto: “Learn. Connect. Collaborate.”. Voor het derde jaar op rij zijn wij …

Gebruikersauthenticatie in Alfresco

Zoals bij zoveel systemen die organisatiebreed worden ingezet, spelen de gebruikers een sleutelrol bij de inrichting van het DMS. Maar hoe zorgt uw organisatie er voor dat het beheer van …

Koppeling van Alfresco Share naar Zaaksysteem

Projectmatig werken vs Zaakgericht werken Veel gemeenten/rijksoverheden worstelen met projectgericht werken versus zaakgericht werken. Een zaaksysteem voorziet logischerwijs uitstekend in zaakgericht werken, maar wanneer er projectmatig gewerkt wordt is dit …