OPEN.satisfaction op LIVE!2022

Dinsdag 28 juni is het event LIVE!2022 in het congrescentrum 1931 in ’s-Hertogenbosch. Op dit congres zijn wij aanwezig en willen je graag meer vertellen over domeingericht archiveren en je …

Metagegevens en het e-Depot

Metagegevens moeten op een gestructureerde manier aangeleverd worden om ervoor te zorgen dat digitale archiefbescheiden opgeslagen kunnen worden in het E-Depot van het Nationaal Archief. Deze structuur is vastgelegd in …

Invoering nieuwe Archiefwet

De nieuwe Archiefwet gaat mogelijk in op 1 januari 2024. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerde update over de processtappen die doorlopen moeten worden voordat de wet in werking kan …

KNB zet OPEN.suite in voor digitaal passeren

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft samen met OPEN.satisfaction in een periode van 3 maanden de eerste fase van een compleet nieuw document- en recordsmanagementsysteem geïmplementeerd om de digitale akten …

OPEN.suite helpt Omgevingsdienst Haaglanden op weg

Amersfoort, 18 juni 2021 Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) heeft samen met OPEN.satisfaction in een periode van zes maanden de eerste fase van een compleet nieuw document- en recordsmanagement systeem geïmplementeerd om …

Webinar Samenwerkportaal

Graag willen we jullie uitnodigen voor het webinar ‘Veilig samenwerken met externe  ketenpartners  vanuit PowerBrowser’! Je werkt met veel organisaties samen op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving in het kader van de …

Gemeente Zutphen live met iArchief

De gemeente Zutphen is onlangs live gegaan met iArchief: het domeingerichte archief voor iBurgerzaken van PinkRoccade. iArchief is een NEN-2082 gecertificeerde oplossing waarmee Zutphen grip houdt op de informatie die …