Open standaarden bevorderen de digitale uitwisseling van informatie, de zogenoemde interoperabiliteit. Toepassing van open standaarden vereenvoudigt de communicatie tussen (semi-)overheden onderling en tussen overheid, bedrijven en burgers. Ook vergroot het gebruik van open standaarden de onafhankelijkheid van softwareleveranciers (vendor lock-in).

De door ons gehanteerde open standaarden zijn van toepassing binnen de overheidswereld en daarbuiten. Ze hebben betrekking op de koppelvlakken tussen applicaties, gegevensuitwisseling binnen informatieketens, de samenwerking tussen organisaties en omringende diensten, systemen en netwerken. Het is daarmee voor u mogelijk om enerzijds onze producten te gebruiken met andere applicaties en anderzijds te gebruiken op meerdere hardware platforms, besturingssystemen en internet browsers.

Door middel van open standaarden, zoals CMIS, StUF, NEN2082, DoD 5015.2-STD:2007, XML, PDF/A-1 en Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie wordt interoperabiliteit van onze producten gewaarborgd en is hergebruik van data verzekerd. U vindt deze standaarden op de “pas toe of leg uit”-lijst, welke wij gebruiken bij onze ontwerpen. Hierom zijn wij ondertekenaar van het Leveranciersmanifest Open Standaarden.