Makkelijk en snel archiveren vanaf de lokale (netwerk)schijf inclusief metadata

Met OPEN.opslaan wordt het mogelijk om vanaf de eigen werkplek of netwerkschijf één of meerdere bestanden toe te voegen aan een bestaande of nieuwe zaak. Hiermee kunnen alle voor de zaakafhandeling relevante documenten aan een zaak worden toegevoegd. Alle informatie wordt op de juiste plaats, in de zaak, opgeslagen in plaats van op netwerkwerkschijven of lokale mappen. Op deze manier is de archivering van deze informatie ook volledig geborgd.

In de dagelijkse praktijk komen bestanden  nog veelvuldig in mappen of op de lokale (netwerk)schijf te staan. Het één voor één slepen van een bestand naar de juiste zaak kost veel tijd, tijd die effectiever gebruikt kan worden. OPEN.opslaan zorgt ervoor dat deze tijd bespaard blijft, door meerdere bestanden eenvoudig aan een bestaande of nieuwe zaak toe te voegen.

Wanneer meerdere documenten geselecteerd zijn en hier vervolgens met de rechtermuisknop op geklikt wordt, komt de mogelijkheid ‘Verzenden naar Archief’ tevoorschijn. Wanneer gekozen is voor ‘Verzenden naar Archief’ komt een scherm tevoorschijn waar de metadata ingevuld kan worden.