Nieuws

De Omgevingswet

De Omgevingswet
De Omgevingswet is een nieuwe wet, die ingaat op 1 januari 2021, waarin 26 huidige wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur gebundeld worden. Om de Omgevingswet te laten slagen, is samenwerking tussen overheden en uitvoeringsorganisaties essentieel. Een mooi hulpmiddel om die samenwerking te oefenen en inzichtelijk te maken, is het simulatiespel ‘Recreatiecentrum’.

Simulatiespel ‘Recreatiecentrum’
Het Omgevingswet Simulatiespel Recreatiecentrum is een onderdeel van het project PIKO (Project Interbestuurlijke Ketensamenwerking Omgevingswet). Het spel, ontworpen door Roland Willemsen, biedt inzichten op gebied van samenwerkingsverbanden en zorgt ervoor dat overheden en uitvoeringsorganisaties die interbestuurlijke samenwerking in de Omgevingswet uit eerste hand kunnen ervaren. De nadruk van het spel ligt op de ketenprocessen en relaties van de ketenpartners. De groepssamenstelling is daarom bij voorkeur interbestuurlijk, inclusief ketenpartners en uitvoeringsorganisaties, en is gemengd wat functies van de deelnemers betreft.

Kenmerken spel
– Vorm: ervaringsgericht, via opdrachten onder begeleiding van een gecertificeerde spelleider
– Duur: 90 minuten met optioneel 30 minuten uitloop voor toezicht- en handhavingtraject
– Deelnemers: 17 tot 22
– Inhoudelijke kennis van materie, juridisch of van procedures is niet nodig, kennis van de Omgevingswet is een pre

OPEN.satisfaction
Wegens de vele aanvragen en het grote succes van het simulatiespel, is de vraag naar spelleiders aanzienlijk gestegen. Onze informatieadviseurs Ella Swart en Maria Marytchev zijn daarom opgeleid en gecertificeerd tot spelleider en begeleiden het simulatiespel door het hele land.

Heeft u interesse om deel te nemen aan een simulatiespel of het spel binnen uw organisatie uit te voeren? Neem dan contact op met Roy Strijker (roy.strijker@opensatisfaction.nl of 06 – 24 41 91 48) om de mogelijkheden te bespreken.

Introductie OPEN.beheer

OPENbeheer_734x150

Om gebruikers zorgeloos te laten werken met iDocumenten is het van essentieel belang dat het beheer van iDocumenten goed verricht wordt. Om dit beheer voor de functioneel- & applicatiebeheerders te vergemakkelijken is OPEN.beheer gebouwd. Bij de introductie van OPEN.beheer zijn er vier tabbladen beschikbaar waar beheerders in kunnen werken.  Een van deze tabbladen is Zaaktype beheer. Hier kan de gebruiker zien of de zaaktypen goed zijn ingericht binnen iDocumenten. Wanneer een zaaktype ontbreekt in iDocumenten, kan deze direct worden aangemaakt. Daarnaast biedt deze module de mogelijkheid om de rechten per zaaktypen op zaak- en documentniveau in te stellen en te beheren. Het komt soms voor dat de rechten worden gewijzigd voor een zaaktype. Deze nieuwe rechten komen wel op nieuwe zaken te staan, maar de al bestaande zaken hebben nog de oude rechten. De rechten op bestaande zaken kunnen nu makkelijk via Zaaktype beheer goed worden gezet.

OPEN.beheer

Daarnaast hebben wij een oud probleem opgelost door het tabje ‘prullenbakbeheer’. Voorheen werd de prullenbak niet automatisch geleegd binnen iDocumenten. Beheerders waren hierdoor kostbare tijd kwijt met het opruimen van de prullenbak. Het scrumteam heeft ervoor gezorgd dat de prullenbak nu wel automatisch geleegd kan worden. Documenten en mappen die voor een bepaalde termijn in de prullenbak staan worden automatisch verwijderd. Binnen ‘prullenbakbeheer’ is er de mogelijkheid om het automatisch verwijderen aan of uit te zetten. Als beheerder heb je de mogelijkheid om een termijn in te stellen wanneer de prullenbak geleegd dient te worden.

Om ervoor te zorgen dat alle componenten voor de beheerder in een oogopslag te zien is, is er gekozen om PDF transformatie configuratie in OPEN.beheer te plaatsen. Tot slot is de tab ‘Zoekopdrachten beheren’ toegevoegd. Een beheerder krijgt hiermee de mogelijkheid om zoekopdrachten vooraf op te maken en deze beschikbaar te stellen aan alle gebruikers van OPEN.dossier. Daarnaast is het mogelijk om al aangemaakte zoekopdrachten aan te passen indien dit nodig wordt geacht.

De OPEN.beheer module is beschikbaar vanaf iDocumenten versie 5.8 en zal op basis van co-creatie uitgebreid worden met nieuwe beheerfuncties.

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen, nieuwe producten, tips&tricks en meer? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

Lessons learned: Alfresco DevCon 2019

Van 29 tot en met 31 januari vond Alfresco Devcon plaats. Alfresco Devcon is het jaarlijks conferentie voor developers die met Alfresco werken. Met een grote groep developers hebben wij dit evenement bijgewoond. Tijdens deze dagen is er gesproken over de nieuwe ontwikkelingen, hebben we gezien wat andere developers hebben gebouwd en hebben we gehoord wat de nieuwe mogelijkheden zijn binnen Alfresco.

”Deze Alfresco Devcon stond ook in het teken van de nieuwste release van Alfresco, Alfresco 6. Er gaat met deze release vrij veel veranderen voor developers, maar ik ben gerustgesteld dat een upgrade bij onze klanten vrijwel hetzelfde blijft werken als nu.” Aldus Marijke Hospes, Java Developer bij OPEN.satisfaction.

Waar ontwikkeling in blijft, is het Alfresco Application Development Framework (ADF). Met ADF kunnen developers op een eenvoudige manier een customized front-end applicatie bouwen. Tijdens Devcon werden hier ook voorbeelden van getoond en nieuwe mogelijkheden besproken.

Nieuwe technologische ontwikkelingen als machine learning en object- en gezicht herkenning zijn flink in opkomst. Meerdere bedrijven zijn aan het kijken om hoe dit toegepast kan worden binnen Alfresco. Dit zou gebruikt kunnen worden om documenten te anonimiseren, een hot-topic binnen de Europese privacywetgeving (GDPR/AVG).

Ook dit jaar was er niet alleen oog voor nieuwe technologieën en ontwikkelingen, maar waren er ook sessies gewijd aan onderwerpen die langer bestaan bij Alfresco. Er waren sessies over het onderhouden van de database die van belang is voor de performance van Alfresco.

“Er kan teruggekeken worden op zeer leerzame dagen, waarbij wij de opgedane kennis zullen gaan gebruiken in de doorontwikkeling van onze producten”, aldus Hospes.

PHOTO-2019-01-31-16-53-42

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen, nieuwe producten, tips&tricks en meer? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

Alfresco DevCon 2019

Ook in 2019 vindt er weer een DevCon plaats wat volledig gericht is op Alfresco technologie met als motto: “Learn. Connect. Collaborate.”. Voor het derde jaar op rij zijn wij trotse sponsor van dit geweldige evenement.

Alfresco DevCon vindt plaats van 29 januari t/m 31 januari 2019 in Edinburgh, Schotland. Tijdens dit evenement zullen wij aanwezig zijn om kennis van Alfresco uit te wisselen met de Alfresco Community.

DevCon 2019

Er zullen hier meer dan 60 verschillende sessies plaatsvinden met de focus op technische demo’s, paneldiscussies met diverse experts, keynote sprekers en nog veel meer.

Onze Alfresco Experts hopen u hier te ontmoeten!

Voor meer informatie over Alfresco DevCon kunt u kijken op: https://devcon.alfresco.com/
Voor tickets kunt u kijken op: https://www.eventbrite.com/e/alfresco-devcon-2019-tickets-47481961826

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen, nieuwe producten, tips&tricks en meer? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!

Gebruikersauthenticatie in Alfresco

Alfresco

Zoals bij zoveel systemen die organisatiebreed worden ingezet, spelen de gebruikers een sleutelrol bij de inrichting van het DMS. Maar hoe zorgt uw organisatie er voor dat het beheer van de gebruikers op de daarvoor bestemde plek, binnen de organisatie, blijft? En hoe verzorgt u een veilige, maar tegelijkertijd gemakkelijke verificatie van de gebruikers die inloggen op Alfresco? Hieronder zal dit verder toegelicht worden.

Synchronisatie van gebruikers

Allereerst is er de optie om gebruikers handmatig toe te voegen in het DMS. Indien het systeem niet op voorhand gevuld wordt met gebruikers, worden gebruikers pas toegevoegd wanneer zij inloggen. Hierdoor kan het zijn dat binnen het systeem niet altijd alle gebruikers beschikbaar zijn om bijvoorbeeld groepslidmaatschappen en taken aan toe te wijzen. Voor het automatisch vullen en periodiek bijwerken van gebruikers wordt het LDAP-protocol (Lightweight Directory Acces Protocol) gebruikt.

Via een LDAP-koppeling kunnen periodiek de gebruikers (en optioneel groepen) die de organisatie kent, gesynchroniseerd worden met Alfresco. Zo worden continu nieuwe gebruikers toegevoegd, gedurende hun levensduur bijgewerkt en bij uitdiensttreding verwijderd of inactief gesteld.

Veel bronsystemen voor gebruikersbeheer ondersteunen LDAP. Bijvoorbeeld Microsoft Active Directory, OpenLDAP en alle gangbare alternatieve oplossingen zoals WSO2 Identity Server.

Wanneer synchronisatie succesvol is ingericht, kunnen gebruikers nog niet inloggen met hun accountwachtwoord binnen het corporate domain. Benieuwd hoe dit werkt? Lees dan verder.

Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord

Wellicht een bekend verschijnsel: verschillende applicaties die elk hun eigen wachtwoorden hanteren, waardoor u als gebruiker zit opgescheept met een kladblok vol wachtwoorden met variërende volgnummers. Dat is verwarrend, frustrerend en onwenselijk. Veel liever logt u op alle systemen in met het wachtwoord, waarmee u ook op uw werkplek inlogt.

Om dit te bereiken kan wederom een LDAP-koppeling toegepast worden. Dit keer niet voor synchronisatie zoals eerder uitgelegd, maar voor authenticatie. Dit is het proces waarbij een gebruiker zijn gebruikersnaam- en wachtwoord invult, de gegevens door het systeem worden geverifieerd, en de gebruiker als gevolg wel of geen toegang krijgt.

Bij het inzetten van LDAP als authenticatiemechanisme dient extra oplettend te worden omgegaan met de veiligheid van de gegevens. Het is belangrijk dat de LDAP-verbinding beveiligd is en dat gebruik gemaakt wordt van een veilig LDAP-communicatieprotocol. Onze experts staan u hier graag in bij.

Single sign-on met een authentication server

In de ideale situatie vult een medewerker bij aanvang van de werkdag eenmaal een wachtwoord in bij het aanloggen op de werkplek en daarna niet meer. De werkplek ‘weet’ immers wie u bent, dus de applicaties binnen de werkplek zouden deze gegevens simpelweg kunnen hergebruiken, zodat men geen inlogschermen meer te zien krijgt.

Dit is het ‘single sign-on’ principe. Dit kan gerealiseerd worden door een koppeling te leggen met de systemen die ook authenticatie met uw werkplek afhandelt. In de meeste gevallen is dit een Microsoft Active Directory. Hiermee kunnen we standaard een Kerberos koppeling leggen, welke single sign-on mogelijk maakt.

Single sign-on is tevens een van de meest veilige authenticatiemechanismen. Dit is onder meer veilig omdat het wachtwoord van de gebruiker niet meer ‘over de lijn’ gaat na het aanloggen op de werkplek.

Single sign-on met een Identity Manager

Naast single sign-on op basis van een Kerberos-koppeling zoals met bijvoorbeeld Microsoft Active Directory, is het ook mogelijk om single sign-on te realiseren met andere Identity-Managementsystemen, ook wanneer dit niet gerealiseerd kan worden met inzet van het Kerberos protocol.

OPEN.satisfaction heeft modules ontwikkeld voor authenticatie met o.a. OAuth 2.0, OpenID Connect en JWT. Dit zijn wereldwijd zeer breed geïmplementeerde standaarden voor authenticatie, die applicaties in staat stellen authenticatie af te laten handelen door bijna alle denkbare Identity Managers.

Heeft u vragen over authenticatie, single sign-on of identity-management in combinatie met Alfresco? Klik dan hier, wij helpen u graag!

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen, nieuwe producten, tips&tricks en meer? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!